Od roku 2014 učím na Konzervatóriu Bratislave. Vediem ročník Hudobno – dramatického odboru – hlavný predmet – herecká tvorba. Učím aj umelecký prednes, javiskovú reč a moderovanie.